پد هیدروژل استریل و پد هیدروژل آنتی باکتریال نانو نقره( STERILE HYDROGEL PAD )

ویژگی ها

معرفی محصول :